Samajam Products

img

Amruthotharam Kashayam

200 ml pet bottle
INR 125/-
img

Ashtavargam Kashayam

200 ml pet bottle
INR 140/-
img

Chiruvillwadi Kashayam

200 ml pet bottle
INR 180/-
img

Dasamoolakaduthrayam kashayam

200 ml pet bottle
INR 130/-
img

Drakshadi Kashayam

200 ml pet bottle
INR 180/-
img

PATOLANIMBAAMALAKADI KASHAYAM

200 ml pet bottle
INR 120/-
img

JAMBUTHUKAADI KASHAYAM

200 ml pet bottle
INR 145/-
img

PATOLA NIMBADI KASHAYAM

200 ml pet bottle
INR 120/-
img

SPL. NEERMARUTHIN KASHAYAM

200 ml pet bottle
INR 190/-
img

BALAGULOOCHIADI KASHAYAM

200 ml pet bottle
INR 110/-
img

BALAJEERAKADI KASHAYAM

200 ml pet bottle
INR 120/-
img

BHADRADARVIADI KASHAYAM

200 ml pet bottle
INR 135/-
img

BADRADI KASHAYAM

200 ml pet bottle
INR 110/-
img

BHARANGIADI KASHAYAM

200 ml pet bottle
INR 160/-
img

BRIHATHIADI KASHAYAM

200 ml pet bottle
INR 125/-
img

CHITHRAKADI KASHAYAM

200 ml pet bottle
INR 420/-
img

DHANADANAYANADI KASHAYAM

200 ml pet bottle
INR 180/-
img

DASAMOOLA BALARASNADI KASHAYAM

200 ml pet bottle
INR 160/-
img

DASAMOOLAM KASHAYAM

200 ml pet bottle
INR 140/-
img

DASAMOOLARASNADI KASHAYAM

200 ml pet bottle
INR 195/-
img

DHANWANTHARAM KASHAYAM

200 ml pet bottle
INR 170/-
img

ELAKANADI KASHAYAM

200 ml pet bottle
INR 185/-
img

GANDHARVAHASTAM KASHAYAM

200 ml pet bottle
INR 125/-
img

GOLOOCHIADI KASHAYAM

200 ml pet bottle
INR 205/-
img

GULGULUTHIKTHAM KASHAYAM

200 ml pet bottle
INR 190/-
img

HAMSAPATHIADI KASHAYAM

200 ml pet bottle
INR 200/-
img

INDUKANDAM KASHAYAM

200 ml pet bottle
INR 140/-
img

KALASAKADI KASHAYAM

200 ml pet bottle
INR 140/-
img

KALLIANAKAM KASHAYAM

200 ml pet bottle
INR 230/-
img

KANASHATAHWADI KASHAYAM

200 ml pet bottle
INR 135/-
img

KATHAKAKHADIRADI KASHAYAM

200 ml pet bottle
INR 105/-
img

KOKILAKSHAM KASHAYAM

200 ml pet bottle
INR 120/-
img

MAHARASNADI KASHAYAM

200 ml pet bottle
INR 220/-
img

MAHATIKTHAKAM KASHAYAM

200 ml pet bottle
INR 190/-
img

MANJISHTADI KASHAYAM

200 ml pet bottle
INR 185/-
img

MRIDWEEKADI KASHAYAM

200 ml pet bottle
INR 170/-
img

NEELIMOOLADI KASHAYAM

200 ml pet bottle
INR 175/-
img

NIMBADI KASHAYAM

200 ml pet bottle
INR 135/-
img

NIMBAMRUTHADI KASHAYAM

200 ml pet bottle
INR 180/-
img

NISADATHRIADI KASHAYAM

200 ml pet bottle
INR 145/-
img

NISAKADAKADI KASHAYAM

200 ml pet bottle
INR 125/-
img

NISOTHAMADI KASHAYAM

200 ml pet bottle
INR 165/-
img

PADASUNDYADI KASHAYAM

200 ml pet bottle
INR 195/-
img

PANCHAKOLAM KASHAYAM

200 ml pet bottle
INR 230/-
img

PATHIADI KASHAYAM

200 ml pet bottle
INR 145/-
img

PATHIASHADANGAM KASHAYAM

200 ml pet bottle
INR 135/-
img

PATHIAKSHADATRIADI KASHAYAM

200 ml pet bottle
INR 140/-
img

PATOLAKADUKUROHINNIADI

200 ml pet bottle
INR 210/-
img

PATOLAMOOLADI KASHAYAM

200 ml pet bottle
INR 185/-
img

PRASARANNIADI KASHAYAM

200 ml pet bottle
INR 135/-
img

PUNARNAVADI KASHAYAM

200 ml pet bottle
INR 106/-
img

RASNASUNDIADI KASHAYAM

200 ml pet bottle
INR 125/-
img

RASNASAPTHAKAM KASHAYAM

200 ml pet bottle
INR 140/-
img

RASNERANDADI KASHAYAM

200 ml pet bottle
INR 220/-
img

RASONADI KASHAYAM

200 ml pet bottle
INR 215/-
img

SAHACHARADI KASHAYAM

200 ml pet bottle
INR 135/-
img

SAPTHASARAM KASHAYAM

200 ml pet bottle
INR 150/-
img

SPL. NAGARADI KASHAYAM

200 ml pet bottle
INR 380/-
img

STIRAMOOLAM KASHAYAM

200 ml pet bottle
INR 140/-
img

SUKUMARAM KASHAYAM

200 ml pet bottle
INR 150/-
img

SUNDIBALADWAYAM KASHAYAM

200 ml pet bottle
INR 160/-
img

THIKTHAKAM KASHAYAM

200 ml pet bottle
INR 195/-
img

THRAYANTHIADI KASHAYAM

200 ml pet bottle
INR 230/-
img

VARASANADI KASHAYAM

200 ml pet bottle
INR 120/-
img

VASAGULOOCHIADI KASHAYAM

200 ml pet bottle
INR 120/-
img

VEERATHARADI KASHAYAM

200 ml pet bottle
INR 110/-
img

VIDARIADI KASHAYAM

200 ml pet bottle
INR 145/-
img

Bhadradi Kashayam

200 ml
INR 140/-
img

GOKSHURAM KASHAYAM

200 ml
INR 145/-
img

VIDARIADI THYLAM

200 ml
INR 209/-
Loading…

Newsletter