Please enable JS

ELAKANADI KASHAYAM

ELAKANADI KASHAYAM
sale

SKU: ELAKANADI-KASHAYAM-259
Category: Classical

ELAKANADI KASHAYAM

  21 reviews
INR 150200 ml pet bottle
Dosage: As directed by the Physician
Indications:
Ingredients:

Sanskrit Name Botanical Name Qty/Tab
     
     
     
     
     
     
     
     

 

Sanskrit Name Botanical Name Qty/Tab
     
     
     
     
     
     
     
     

 

Add Review (All fields are required *)

Newsletter