Please enable JS

NAYOPAYAM KASHAYAM

NAYOPAYAM KASHAYAM
sale

SKU: NAYOPAYAM-KASHAYAM-276
Category: Classical

NAYOPAYAM KASHAYAM

  21 reviews
INR 150200 ml pet bottle
Dosage: As directed by the Physician
Indications:
Ingredients:

Sanskrit Name Botanical Name Qty/Tab
     
     
     
     
     
     
     
     

 

Sanskrit Name Botanical Name Qty/Tab
     
     
     
     
     
     
     
     

 

Add Review (All fields are required *)

Newsletter